Επιτροπές

Συντονιστής

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Συντονιστική Επιτροπή

Λαδιάς Αναστάσιος, ΕΤΠΕ, Σχολικός Σύμβουλος
Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύμβουλος
Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πολίτης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φούντος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

Baron G.-L., University of Paris 5 (La Sorbonne), France
Baroso J., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Cartelli A., University of Cassino , Italy
Chen Chwen Jen, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
Chen W., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Dalgarno B., Charles Sturt University, Australia
Depover C., University of Mons – Hainaut, Belgium
Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
Foreman N., Middlesex University, UK and ITMO University, Russia
Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
Jausovec N., University of Maribor, Slovenia
Karsenti T., University of Montreal, Canada
Kinshuk, Athabasca University, Canada
Lan Yu-Ju, National Taiwan Normal University, Taiwan
Magoulas G. D., University of London, UK
Mercier J., Université du Québec à Montréal, Canada
Miesenberger K., University of Linz, Austria
Morch A., University of Oslo, Norway
Nian-Shing Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Paredes H., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Passig D., Bar-Ilan University, Israel
Sandnes F., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
Spector M. J., University of Georgia, USA
Valanides N., University of Cyprus


Εθνική επιστημονική Επιτροπή

Γόγουλου Αγορίτσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γρηγοριάδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δαγδιλέλης Βασίλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημητριάδης Σταύρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εφόπουλος Βασίλης, Σχολικός Σύμβουλος
Κόμης Βασίλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κορδάκη Μαρία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μπελεσιώτης Βασίλης, Σχολικός Σύμβουλος
Ξυνόγαλος Στέλιος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανσεληνάς Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος
Παπαδάκης Σπύρος, ΕΑΠ, Σχολικός Σύμβουλος
Παπανικολάου Κυπαρισία, ΑΣΠΑΙΤΕ
Πιντέλας Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φεσάκης Γιώργος Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Οργανωτική Επιτροπή

Βρέλλης Ι.

Ζαχαρής Γ.
Νάτσης Α.
Παπαχρήστος Ν.
Τόκη Ε.

Τσιάρα Α.
Χαλκή Π.

Αθανασίου Λ.
Γεωργέλη Δ.
Γκαρτζονίκας Β.
Διαμάντης Β.
Θέου Ε.
Καραμάνη Κ.
Καραμούτσιου Σ.
Κοκιοπούλου Π.
Μπαλωμένου Λ.
Νικολού Α.
Νταλάκας Γ.
Πραμαντιώτη Ε.
Σαργιώτη Κ.
Σταμούλη Ε.
Τοπάλη Π.