Σημαντικές Ημερομηνίες

Προτάσεις διοργάνωσης συμποσίων: 30 Σεπτεμβρίου 2015 28 Φεβρουαρίου 2016

Αποδοχή προτάσεων συμποσίων: 10 Οκτωβρίου 2015 10 Μαρτίου 2016


Υποβολή εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2016 28 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση αποδοχής: 31 Μαρτίου 2016 30 Απριλίου 2016

Υποβολή τελικού κειμένου για τα πρακτικά: 31 Μαΐου 2016

Εγγραφή συγγραφέων: μέχρι 31 Ιουλίου 2016

Έγκαιρη Εγγραφή: μέχρι 31 Ιουλίου 2016

Συνέδριο: 23-25 Σεπτεμβρίου 2016