Συμπόσια

Περιβάλλοντα μάθησης προγραμματισμού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Οργανωτές

Βασίλης Κόμης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η γλώσσα Python στην εκπαίδευση: Ζητήματα διδασκαλίας και ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών

Οργανωτές

Σταύρος Δημητριάδης, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φύλο και Επιστήμη των Υπολογιστών

Οργανωτές

Μαρία Κορδάκη και Γιάννης Μπερδούσης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Το Συμπόσιο αποτελεί τη συλλογή εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός κάθε συμποσίου είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί και ερευνών που είναι σε εξέλιξη, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις.

Ο οργανωτής του συμποσίου υποβάλλει πρόταση για την οργάνωση συμποσίου και προσκαλεί πέντε (5) τουλάχιστον εργασίες.

Οι εργασίες του συμποσίου αποτελούν πλήρεις εισηγήσεις και δεν υπερβαίνουν τις 8 σελίδες.

Υποβολή πρότασης συμποσίου
Τα συμπόσια του 8ου Συνέδριου «Διδακτική της Πληροφορικής» οργανώνονται από υψηλού κύρους ερευνητές του πεδίου, οι οποίοι προσκαλούν τουλάχιστον πέντε (5) εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανωτές αποστέλλουν την πρόταση οργάνωσης συμποσίου συμπληρώνοντας τη φόρμα πρότασης συμποσίου στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στη didinfo2016@etpe.gr.

Κάθε οργανωτής συμποσίου απολαμβάνει:

  1. Μία δωρεάν εγγραφή στο 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
  2. Δωρεάν διαμονή δύο ημερών (μονόκλινο).

Το όνομα του κάθε οργανωτή συμποσίου αναφέρεται στο πρόγραμμα και στον ιστότοπο του συνεδρίου ως «υπεύθυνος συμποσίου».

Ο οργανωτής συμποσίου προεδρεύει του συμποσίου που οργανώνει.


Προτάσεις διοργάνωσης συμποσίων: 28 Φεβρουαρίου 2016

Αποδοχή προτάσεων συμποσίων: 10 Μαρτίου 2016