Φύλο και Επιστήμη των Υπολογιστών

Περιγραφή συμποσίου:

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα διεθνώς σε θέματα που αφορούν το φύλο και την Επιστήμη των Υπολογιστών (ΕΥ). Η υπο-αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ΕΥ – από τις προπτυχιακές σπουδές έως τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, τον ακαδημαϊκό αλλά και τον εργασιακό χώρο – είναι ένα πρόβλημα διαπιστωμένο σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Αναγνωρίζεται διεθνώς η απαραίτητη συμμετοχή και των γυναικών στην ΕΥ για τρεις τουλάχιστον κυρίαρχους λόγους: την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕΥ, την ανάγκη για ποικίλο εργατικό δυναμικό και την ανάγκη για ισότητα στην κοινωνία. Σύμφωνα με μελέτες του Υπουργείου Εργασίας της Αμερικής το 2020 θα υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια δουλειές που θα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕΥ που δεν θα μπορούν να καλυφθούν αν συνεχίσει να αποφοιτά ο ίδιος αριθμός φοιτητών από τμήματα ΕΥ. Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι αντίστοιχο με την πρόβλεψη να αναφέρει πως το 2020 θα υπάρχουν 889.000 κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ΕΥ. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που φοιτούν σε τμήματα ΕΥ και με δεδομένη την υπο-αντιπροσώπευση των γυναικών σε αυτό τον τομέα, οι γυναίκες αποτελούν ένα δυνητικό δυναμικό για την ΕΥ. Πέρα από την ανάγκη για επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕΥ, και την απαίτηση για ισότητα, είναι αναγνωρισμένο το γεγονός πως το ποικίλο εργατικό προσωπικό μπορεί να προσφέρει διαφορετική δυναμική, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να ανοίξει ορίζοντες στην καινοτομία και την εξέλιξη της ΕΥ. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που θα σχεδιάζονται και θα παράγονται σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όσο η ΕΥ θα αφορούν όλο το κομμάτι του πληθυσμού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμό ομάδων.

Σκοπός του συμποσίου με θέμα «Φύλο και Επιστήμη των Υπολογιστών» είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης ερευνητικών ομάδων, ερευνητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει έρευνες ή έχουν έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με θέματα που αφορούν το φύλο και την Επιστήμη των Υπολογιστών και συγκεκριμένα έρευνες που σχετίζονται με:

  • Τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι γυναίκες υπο-αντιπροσωπεύονται στην Επιστήμη των Υπολογιστών τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και στον εργασιακό χώρο. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να αφορούν παράγοντες, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το εκπαιδευτικό περιβάλλον (σχολείο, εκπαιδευτικοί, προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια, περιβάλλον της τάξης, κτλ), οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το φύλο και την Επιστήμη των Υπολογιστών, το εργασιακό περιβάλλον αλλά και παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση και την εμπειρία των γυναικών με τους υπολογιστές, το ενδιαφέρον και την αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι γυναίκες όταν συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών Πληροφορικής.
  • Τη μελέτη των προτιμήσεων, των επιλογών και των επιδόσεων μαθητών/φοιτητών και των δύο φύλων σε μαθήματα Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθήματα σε τμήματα ΕΥ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών που μπορούν να προσελκύσουν μαθητές και των δύο φύλων στην ΕΥ.
  • Τη διερεύνηση των προθέσεων μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συνέχιση των σπουδών τους στην ΕΥ και των παραγόντων που καθορίζουν τις επιλογές τους.
  • Τη διερεύνηση των προθέσεων, των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν φοιτητές και φοιτήτριες, σε τμήματα ΕΥ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων που προσελκύουν τις γυναίκες στην ΕΥ και επιτρέπουν την παραμονή τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Για το σκοπό αυτό, προσκαλούμε ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, εκπαιδευτικούς και φοιτητές να καταθέσουν εργασίες που εντάσσονται σε έναν από τους παραπάνω θεματικούς άξονες ή να προτείνουν κάποια νέα προσέγγιση στη θεματική περιοχή «Φύλο και Επιστήμη των Υπολογιστών». Ευελπιστούμε το συμπόσιο να δώσει την ευκαιρία για νέες συνεργασίες και την ανάδειξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων και μελλοντικών προκλήσεων στην συγκεκριμένη θεματική.