Σχεδίαση της αισθητικής της διεπαφής

Περιγραφή εργαστηρίου:

Ο Kandinsky ισχυρίζεται ότι η εξέλιξη της ζωγραφικής απαιτεί τη σύσταση μιας επιστήμης της τέχνης που επιτρέπει στον καλλιτέχνη να ελέγχει τη δημιουργία του με τα μέσα της «εφαρμοσμένης» επιστήμης. Στα χρόνια που ακολούθησαν (αν και χωρίς να έχει επιτευχθεί ο στόχος του για μια «εφαρμοσμένη» επιστήμη της τέχνης), έχουν καθοριστεί αρχές που διέπουν τη σύνθεση ενός οπτικού πεδίου. Η οπτική μελέτη των μορφών αρχίζει με τη διερεύνηση των στοιχείων της οπτικής αντίληψης (ψυχολογία Gestalt). Η χρήση των στοιχείων αυτών, ακολουθεί αρχές και μεθόδους που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στη λήψη αποφάσεων για τα σχεδιαστικά θέματα. Κατά τη γνώμη μας η τήρηση των κανόνων δεν εξασφαλίζει την αισθητική τελειότητα του αποτελέσματος αλλά εγγυάται τουλάχιστον την αποφυγή κραυγαλέων λαθών. Στο εργαστήριο θα επιχειρήσουμε να προσαρμόσουμε αυτές τις αρχές στο πεδίο των πολυμέσων: κανόνες που θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη από τους καθηγητές Πληροφορικής οι οποίοι δεν έχουν τη θεωρητική υποδομή σε θέματα αισθητικής.

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου θα ακολουθήσει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων» (θεματική ενότητα «Σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής διαδικτυακής εφαρμογής» του νέου Προγράμματος Σπουδών με ΦΕΚ 2010-16/9/2015) των ειδικοτήτων «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» και «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού», του Τομέα Πληροφορικής, της Β΄τάξης του ΕΠΑΛ.