Τρισδιάστατες κατασκευές με προγραμματισμό: Το περιβάλλον Χελωνόσφαιρα

Περιγραφή εργαστηρίου:

Η «Χελωνόσφαιρα» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης δημιουργεί 3D κατασκευές με μια απλή γλώσσα προγραμματισμού και τις χειρίζεται δυναμικά μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων. Σκοπός της «Χελωνόσφαιρας» είναι η προώθηση της διερευνητικής μάθησης, μέσα από την ενεργή εμπλοκή των μαθητών με έννοιες του προγραμματισμού κατά την κατασκευή τρισδιάστατων δυναμικών μοντέλων.
Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το περιβάλλον της «Χελωνόσφαιρας» και να το αξιοποιήσουν για το σχεδιασμό διερευνητικών δραστηριοτήτων προγραμματισμού.
Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς/φοιτητές Πληροφορικής. Το λογισμικό είναι διαδικτυακό και διαθέσιμο στη διεύθυνση etl.ppp.uoa.gr/malt2.
Διάρκεια εργαστηρίου: 90 λεπτά
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα